Sun

Yrityksen sisäinen tiedonkulku

Tyypillisiä intranet-sisältöjä ovat mm. tuoteluettelot, käsikirjat, puhelinluettelot ja dokumenttiarkistot. Erilaiset ryhmätyöominaisuudet ovat keskeinen yrityksen tietojärjestelmien ominaisuus nykyisin. Sisäisten järjestelmien avulla organisaatiot jakavat tietoa, vaihtavat ideoita ja työskentelevät yhteisissä projekteissa riippumatta työntekijöiden fyysisestä sijainnista.

Esimerkkejä…

  • Saatavilla kaikilta älypuhelimilta, tableteilta ja tietokoneilta samalla tavalla
  • Tiedotuskanava, ilmoitustaulu…
  • Yhteiset kalenterit
  • Tarvittaessa salattuna toimipaikkojen välillä (vrt. pankkiyhteydet)
  • Voidaan liittää muihin sisäisiin tietojärjestelmiin ja keskeisiin tietokantoihin
  • Www-selaimella helposti käytettävissä, tutut työvälineet
  • Matalat aloitus- ja käyttöönottokustannukset, jaetut kalenterit, dokumenttikirjastot, wikit, blogit

Mitkä ovat tarpeet Teidän organisaatiossanne – Soita Mikalle, niin suunnitellaan!