Sun

Toiminnanohjausjärjestelmät

Toimintaa! - tiedon jakamisesta toiminnan ohjaamiseen

Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, jolla hallinoidaan yrityksen tärkeitä informaatiovarastoja ja -virtoja. Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävä on toimia yrityksen ydinjärjestelmänä, joka parhaimmillaan kokoaa kaiken liiketoimintatiedon yhteen paikkaan.

Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt:

  • Parantaa tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti
  • Reaaliaikainen tieto ja raportointi yrityksestä
  • Tiedon keskittyminen yhteen järjestelmään
  • Päällekkäisen työn poistuminen
  • Rutiinien automatisointi ja toimintojen sähköistäminen